Business center för många ändamål

För mindre företag som inte har uppnått omsättning där det är rimligt att investera i egna kontorslokaler, eller större företag som har anställda ute på uppdrag i annan stad är ett business center ett ypperligt alternativ.

 

Här kan man helt enkelt hyra in sig och fullständigt fokusera på projektet eller företaget samtidigt som anläggningen tillhandahåller all den service som går att förvänta sig från ett kontor. Inklusive receptionister.

 

Business center är med andra ord ett företag som äger en byggnad vilket i sin tur hyr ut hela våningar eller delar av plan till andra företag. Där kan det ingå servicekontor, konferensrum och utrustning som kopieringsmaskiner samt andra resurser. Till skillnad från konventionella kontorslokaler där man som hyrestagare får införskaffa det mesta själv, är den här formen av lösning bekväm på så sätt att det redan är möblerat. Samtidigt är man inte särskilt bunden. Flexibiliteten vad gäller hur länge man måste hyra utrymme är stor.

 

Ett koncept med anor

Redan under tidigt 1980-tal dök den här sortens möjlighet upp då man ville hyra kontor. De hade sitt ursprung i call centers för affärsmän på resande fot. Konceptet visade sig lyckat då man uppskattade servicegraden och besparingarna som gjordes jämfört med att behöva etablera ett eget fast kontor lokalt.

 

Typiska exempel på vilka kunder som hyr in sig är:

 

  • Ett företag som vill etablera sig på en ny geografisk marknad
  • Ett företag som precis startats upp, entreprenörer vilka är på väg att lansera en ny produkt men ännu inte vill binda sig långsiktigt med ett hyresavtal. På så vis kan man spara in på mycket av de administrativa kostnaderna och annat
  • Ett företag under kraftig tillväxt där de egna kontorslokalerna inte räcker och personal behöver placeras någonstans under en begränsad period
  • Ett företag som är i färd med att flytta från en adress till annan och där man under tiden behöver ha en lokal där personal kan arbeta ostört
  • Projektbaserad anställning där anlitade behöver ett tillfälligt kontor fram till att projektet är avslutat

 

Det finns många fördelar med hyra på detta sätt, inte minst för att startkostnaden är låg eller obefintlig. Ofta ligger då också på attraktiva adresser i centrala delar av staden.